Buffel & de Beer logo

Fit door de overgang

Samen creëren we een ondersteunende werkomgeving waarin begrip wordt getoond voor de uitdagingen die vrouwen in de overgang ervaren.

De arbeidsmarkt ziet momenteel een opvallende toename van vrouwen van 45 jaar en ouder die actief zijn. Deze vrouwen bevinden zich vaak in de overgangsfase, waarbij maar liefst 80% van hen te maken krijgt met bijbehorende klachten. Onder deze groep ervaart 30% ernstige symptomen, wat kan leiden tot ziekteverzuim.

Maar wat gebeurt er eigenlijk in het vrouwelijk lichaam tijdens de overgang? En nog belangrijker, wat kunnen vrouwen zelf doen om deze fase zo fit mogelijk door te komen? En welke ondersteuning hebben leidinggevenden nodig om hun collega’s zo goed mogelijk te begeleiden?

Onze training “Fit door de overgang” richt zich op het bespreekbaar maken van deze kwesties. We leggen vooral de nadruk op zelfregulatie, omdat een gezonde levensstijl nu eenmaal veel voordelen met zich meebrengt.

We nodigen niet alleen vrouwen uit, maar ook mannen en leidinggevenden. Puur om beter te begrijpen wat deze fase betekent voor vrouwen en hun omgeving.

Het doel is om een ondersteunende werkomgeving te creëren waarin open communicatie wordt aangemoedigd en begrip wordt getoond voor de uitdagingen die vrouwen in de overgang ervaren.

Een training met veel interactie, kennis en beweging!

Deze training kan in-company of op locatie geboekt worden.